Μια δοκιμασία της έμφυτης νοημοσύνης - 2διάστατες εικόνες

Επιλέξτε το ελλείπον σχήμα.

Question

0%

Χρόνος που χρειάσθηκε να απαντηθεί η προηγούμενη ερώτηση: 0s
Συνολικός χρόνος εξεταστικής δοκιμής: 0s

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.